Your Kink Is Not My Kink But Your Kink Is Ok. En akronym från BDSM-världen så lång att den knappt kan kallas för akronym. Samtidigt innefattar den en inställning och ett förhållningssätt till andra människor som är lika omfattande som akronymen i sig.

”Jag gillar inte samma saker som du men det betyder inte att de, eller du, är fel”. Acceptans och förståelse för att vi alla är olika. Våra förutsättningar är olika. Våra livsval är olika. Men olikheten behöver inte värderas. Den bara är. Existerar i sin egen rättmätighet.

Jag är inte som du och du är inte som jag. Och det är ok.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.