Poesi

Poesi är att beskriva en väldigt stor värld på en väldigt liten yta. I poesin ryms liv, död och allt däremellan.

För mig är sonetten det optimala formatet och även om jag försöker vidga mitt perspektiv är det till sonetten jag återkommer.

Under 2019 kommer den första sonettsviten ut. Tre av de tidigare publicerade sonetterna finns här: Gungfly, Solbesvärjelsen och Till Harriet.