SD och normaliseringsprocessen

Normaliseringsprocessen är det begrepp som brukar användas för att förklara hur psykiskt och fysiskt våld växer fram i ett förhållande. I ett förhållande utan våld ses frånvaron av våld som det normala men i ett förhållande med våldsinslag oavsett om det är verbalt, psykiskt eller fysiskt så förskjuts gränserna gradvis till dess att våldet är det normala. Det är en process som sker långsamt och till en början sublimt utan