SD och normaliseringsprocessen

Normaliseringsprocessen är det begrepp som brukar användas för att förklara hur psykiskt och fysiskt våld växer fram i ett förhållande. I ett förhållande utan våld ses frånvaron av våld som det normala men i ett förhållande med våldsinslag oavsett om det är verbalt, psykiskt eller fysiskt så förskjuts gränserna gradvis till dess att våldet är …

SD och normaliseringsprocessen Läs mer »